Duklianske tlačiarne Prešov, štátny podnik v likvidácii